A5  "Te olette maailman valo!"

 

1900-luvun alkuvuosikymmeninä tämän sivuston ylläpitäjän isoisä asui omassa mökissään Nokialla yhdessä vanhempiensa kanssa. Mökkitonttia ympäröivät suuren kartanoherran maat viljavine peltoineen. Kartano-herran erään peltosaran reunaan oli pystytetty sähkötolppa, jonka kautta isoisän mökkiin tuli sähköjohto Nokia Ab:n vesivoimalaitokselta. Eräänä iltana mökin tuvan katosta roikkuva sähkölamppu sammui aivan yllättäen. Kun lampun vaihtaminen ei korjannut tilannetta, lähti isoisä selvittelemään ongelman syytä. Silloin kävi ilmi, että tuo pitäjässä mer-kittävää valta-asemaa käyttänyt kartanoherra oli kieltänyt sähkövirran jakamisen maallaan olevasta puutolpasta ulkopuolisille. Sanojensa va-kuudeksi hän oli katkaissut myös isoisän mökkiin vedetyn sähköjohdon. Voimalayhtiön ei auttanut muu kuin pystyttää uusi tolppa isoisän omalle tontille. Kun yhteys energialähteeseen oli jälleen rakennettu kuntoon, täytti valo esivanhempieni pimeän huoneen vain katkaisinta kään-tämällä.

 

Puinen risti pystytettiin Golgatalle yhteyttä luomaan. Siellä Jeesus suoritti käsittämättömän raskaan lunastustyönsä ja rakensi meille yhteyden taivaalliseen Voimanlähteeseen. Kun kaikki oli valmiina, Hän viimeisiksi sanoikseen vakuutti: Se on täytetty!  Kaikki todella on nyt meille valmiina "katkaisimen" kääntämiseksi ja pimeyden poistamiseksi elä-mästämme. Mikä sitten on tuo ”katkaisin”, joka kytkee elämän virran ja Hengen valon sisäiseen lamppuumme? Antakaamme Vapahtajamme itse kertoa.   

"Minä olen tullut valoksi maailmaan, ettei yksikään, joka uskoo mi-nuun jäisi pimeyteen. Uskokaa valoon, että teistä tulisi valon lapsia  (JOH 12:36,46). Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo mi-nuun , se elää, vaikka olisi kuollut (JOH 11:25). Joka uskoo minuun , hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat ”. Tämän Jeesus sanoi Hengestä, jonka Häneen uskovat tulisivat saamaan (JOH 7:38-39).  

 

Koko se valtava siunaus, joka edellisellä sivulla kuvattuun lunastukseen liittyy, otetaan vastaan uskon kautta.

Kun sydämellä uskoen turvaudumme Jeesukseen Pelastaja-namme ja hyväksymme Hänet Herraksemme, avautuu sisim-pämme yhteydelle, joka liittää meidän henkemme Kaikki-valtiaan Henkeen!

 

Tämän ihmeellisen hengen yhteyden kytkeytymistä Raamattu kuvaa lyhyimmässä muodossa näin:

Joka yhtyy Herraan, on yksi henki Hänen kanssaan (1 KOR 6:17).

 

Elämämme mahtavimmasta tapahtumasta, jonka aikana kuollut hen-kemme uudestisyntyy Pyhän Hengen vaikutuksesta, tulee pelas-tuskokemuksemme. Kirjoittaessaan pelastuksen ihmeestä Titukselle apostoli Paavali opettaa uudestisyntymiseen liittyvän välittömästi kaksi Jumalan armotekoa: peseytymisen synnistä ja Pyhän Hengen uu-distumisen.

Kun Jumalan, meidän Herramme, ihmisrakkaus ilmestyi, Hän pelasti meidät, laupeutensa tähden, uudestisyntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen  kautta (TIT 3:4-5).

 

Pyhän Hengen uudistus tarkoittaa Kristuksen oman elämän puhkeamista sisimpäämme! Tulemme silloin osallisiksi kirkkauden Hengestä, jonka vaikutus elävän veden virran  lailla tunkeutuu vähin erin kaikkialle mielemme kammioihin, elämäämme ja ympäristöömme. Uudistumisen merkitys erityisesti ihmismielen osalta on tämän sivuston pääaiheita, onhan

ihmisen henki Herran lamppu, joka valaisee sydämen (mielen ja omantunnon) perimmät sopet (SNL 20:27; PR 92).

 

Olet nyt, hyvä lukija, kulkenut sivustomme mukana riittävän pitkälle ymmärtääksesi oman vastuusi iankaikkisen henkesi tulevaisuudesta! Selvästikin Jumala on vaikuttanut mielessäsi sen, että olet halunnut edetä tähän asti. Myös tuo usko, josta olen edellä kertonut, on Jumalan vaikuttamaa. Jos lukemasi sana puhuttelee Sinua, voit olla varma, että Hän vetää Sinua juuri nyt puoleensa! Olet Jumalasi kallisarvoisen lampun haltija, ja Hän kaipaa kovasti saada virittää se loistamaan kirkkauttaan – voimaansa, rakkauttaan ja viisauttaan. Rohkaistuisitko kääntämään uskon "katkaisinta" ja hiljentämään sydämesi rakastavan Jumalasi edessä esimerkiksi seuraavaan rukoukseen?

 

Hyvä Jumalani! Haluan lähestyä Sinua Jeesuksen ansion pe-rusteella. Kiitän siitä, että Jeesus on kuollut rikkomusteni täh-den. Tunnustan Sinulle syntisyyteni. Uskon Jeesuksen uhri-kuoleman sovittavan ja Hänen verensä puhdistavan kaikki syntini. Otan tällä hetkellä uskoen vastaan anteeksianta-muksesi ja sen myötä puhtaan omantunnon. Kiitos Taivaal-linen Isä, että hyväksyt nyt minut lapseksesi, ja olen saanut syntyä Sinun perheeseesi. Kiitos myös siitä, että pidät minusta huolta ja olet valmistanut elämääni varten ainutlaatuisen suunnitelman. Tahdon löytää sen, kasvaa Herrani Jeesuksen tuntemisessa ja antaa valosi loistaa kauttani toisiin ihmisiin. Aamen!

 

Jos rukoilit koko sydämesi vakavuudella, saat uskossa omistaa itsellesi kaiken edellä (sivulla A4) kuvatun Jumalan armon Kristuksessa ja iankaikkisen elämän. Voit kiittäen ja rohkeasti yhtyä Paavali-veljemme iloon siitä, että

Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt mei-dät rakkaan Poikansa valtakuntaan, Hänen jossa meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen  (KOL 1:13)!

Usko Jeesukseen on siirtänyt Sinut pimeydestä Hänen seuraajakseen. Valo on kytkeytynyt sisimpääsi. Eedenin alkuparatiisissa sammumaan päässyt Herran lamppu on syttynyt hengessäsi palamaan. Se on Hänen valoansa. Niin kuin Kuu heijastaa Auringon kirkkautta pimeässä yössä, niin Hänen valonsa sinussa loistaa Herrasi kunniaa, jotta toisetkin Valon Valtakuntaa etsivät näkisivät astua sisälle.

Te olette maailman valo. Niin loistakoon teidän valonne ih-misten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa (MATT 5:14,16)... jotta sisään tulevat näkisivät valon  (LUUK 8:16).

 

Seuraavat sivut opastavat sinua etenemään löytämälläsi uudella tiellä. Polku alkaa kohdasta B1: Aamunkoitosta kohti sydänpäivää.