C2.2  Pukeutuminen uuteen

 

 

Olettehan ... pukeutuneet uuteen (KOL 3:9-10). Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen (GAL 3:27). Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa (KOL 3:3).

 

Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristuk-seen kaikille, jotka uskovat ... saavat lahjaksi vanhurskau-den Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa (ROOM 3:22-24).

 

Te olette antaneet pestä itsenne, te olette pyhitettyjä ja van-hurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengessä (1 KOR 6:11).

 

Kristukseen kastettuina olemme Raamatun kuvakielen mukaan samalla myös pukeutuneet Häneen. Sisäinen elämämme ja asemamme on kokenut täydellisen muutoksen. Pois riisutun vanhan ihmisen tilalle elämämme Herraksi on asettunut Kristus itse! Lihan hallitseman luon-tomme sijaan on versonut uusi elämä Pyhässä Hengessä – val-latakseen koko sisimpämme. Kristuksessa meidät on kätketty Ju-malaan ja Hänen vanhurskauteensa! Jeremian kirjan jaetta 50:7 lainaten: "Herra on vanhurskauden asumuksemme." Olemme syntyneet Jumalan perheeseen elääksemme salattua (kätkettyä) yhteyttä Hen-gessä Hänen kanssaan. Siten jokaisen nuoren kristityn on omien ajatusten ja tunteiden tai epäselvän opetuksen muuta selittäessä pidettävä aina kiinni tästä ehdottomasta tosiasiasta:

 

Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle (2 KOR 5:17)! Sinut vah-vistetaan vanhurskaudella … Tämä on Herran palvelijoiden perintöosa, vanhurskaus, jonka he ovat Minulta saaneet, sanoo Herra (JES 54: 14,17).

 

Kaunis vertauskuva siitä, mitä tällainen ensipukeutuminen Kristukseen tarkoittaa, löytyy 1. Mooseksen kirjan luvusta 24. Siinä kerrotaan, kuinka Aabrahamin palvelija meni kihlaamaan kaukaisen Mesopotamian maan tyttären, Rebekan, morsiameksi isäntänsä 40-vuotiaalle pojalle Iisakille. Palvelija lahjoitti morsiamelle sulhasen lähettämät kihlajaislahjat ja juhlapuvut. Lahjat ja asut kuvaavat kaikkea sitä varustusta – Hengen sinettiä ja Kristuksen lahjavanhurskautta – johon meidät puettiin, kun Pyhä Henki kihlasi meidät Jeesukselle. Niissä tamineissa kelpaamme täydellisesti Yljällemme, joka eräänä päivänä on saapuva noutamaan rakkaansa suureen hääjuhlaan Isänsä eteen. Rebekan uusi asema Iisakin morsiamena ja Aabrahamin Jumalan suunnitelmissa merkitsi pe-ruuttamatonta muutosta naimattoman neitsyen identiteettiin. Täysin erilainen tulevaisuus alkoi täyttää hänen ajatuksensa. Rebekan ala-maisuus lapsuudenkodin auktoriteeteille vaihtui kuuliaisuudeksi Iisakille, jonka rakkaus ja uskollisuus nyt ympäröivät häntä. Vähitellen jäivät taakse myös ne entiseen aramilaiseen kulttuuriin kuuluneet tavat, jotka eivät sopineet aviovaimon arkeen ja uskoon Israelin Jumalaa palvelevan ruhtinaan suvussa.

 

Uusi elämä Kristuksessa on uuden viinin kaltainen, jota ei voida laskea vanhoihin nahkaleileihin. Kun syyttävä ja ikuisesti syntikeskeinen vastus-tajamme haluaisi kääntää katseemme virheisiimme, heikkouteemme ja menneisyyteemme, näkee Isämme meidät Kristuksen vanhurs-kauteen puettuina uusina luomuksina. Aabrahamin palvelijan ta-voin Herran Henki nostaa katsettamme aina Ylkäämme Jeesukseen: Hänen täydellisyytensä luetaan meidän hyväksemme. Olemme liitetyt Häneen ikuisesti!