C4.1  ”Olkoot lamppunne palamassa!

 
 

Olkoot kupeenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niiden ihmisten kaltaisia, jotka odottavat herraansa. Olkaa tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista (LUUK 12:35-36,40).

Tyhmät morsiusneidot ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Viisaat sitä vastoin ottivat lamppujensa lisäksi astiat, joissa oli öljyä. Kun tyhmät neidot olivat lähteneet ostamaan öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häi-hin, ja ovi suljettiin. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä (MATT 25:1-13).

Siksi, rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ahkeroikaa pe-läten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi (FIL 2:12).

 

Olemme tämän sivuston alkuosassa perehtyneet periaatteisiin, joiden mukaan Jumala tahtoo virittää Hengen lamppunsa omissaan palavaksi. Yllä olevasta Jeesuksen kehotuksesta voimme päätellä, että paras tapa odottaa Hänen tuloaan ja ylläpitää lähtövalmiutta on säilyttää mielen kupeet totuuteen vyötettyinä ja hengen lamppua) palavana. Sa-maa valvovaa mielenlaatua tarkoittaen apostoli Paavalikin rohkaisee filippiläisiä kristittyjä kaikella vakavuudella kilvoittelemaan (κατεργάζο-μαι [katergazomai] = ahkeroida, työskennellä, toimia) oman pelastuk-sensa hyväksi. Se on mahdollista Kristuksen armon ja lunastustyön ansiosta.

 

Yllä oleva Jeesuksen vertaus sisältää opetusta sekä morsiusneidoille (Israelille) että morsiamelle (seurakunnalle). Ymmärrämme toki, että morsiusneidon asema ei ole sama kuin morsiamen: sulhanen (Jeesus) noutaa morsiamensa häihin varmasti (ILM 19:7), mutta morsius-neito voi jäädä hääjuhlan (hääaterian, ILM 19:9) ulkopuolelle. Kuitenkin kehotus valvomiseen kuuluu molemmille, sillä Jeesuksen saapuminen on yllättävä hetki kummallekin.

 

Jaakobin jälkeläiset eli "morsiusneidot" asuvat maailman kansojen kes-kellä. Suuri osa heistä on tällä hetkellä "uneliaisuuden hengen" vallassa (ROOM 11:8). Pieni on se joukko, joka valvoen odottaa Jumalan lupausten toteutumista ja Messiaan ilmestymistä. "Lain puhtaudessa" he ovat valvoneet identiteettinsä säilymistä Jumalan kansan jäseninä. Jaakobin ahdistuksen pimeimmällä hetkellä tuo jäännös on valmii-na kääntymään katumuksessa Jeesuksen puoleen (ROOM 9:27-28; 11: 23). Heille Herra Jeesus saapuu pelastajana ja Kuninkaa-na. Israelin rippeet oksastetaan takaisin jaloon öljypuuhun; sille lah-joitetaan uusi Henki ja uusi liitto Jumalan kanssa ja se istutetaan takaisin kotimaahansa. Näin heille avautuu ovi olla "morsiusneitoina" mukana Karitsan hääaterialla Jumalan 1000-vuotisessa valtakunnassa (JES 59: 20-21; 60:21-22; 62:11-12; MATT 8:11-12; LUUK 22:16-18).

 

Jeesuksen vertauksella on sanottavaa myös meille pakanoille, kun huo-mioidaan, että öljy edustaa pyhyyden Hengen läsnäoloa uudestisyn-tyneessä ihmisessä. Luonnollisen öljylampun palaminen on seurausta öljyn virtaamisesta säiliöstä sydänlankaan, mikä periaate toteutuu vii-saiden neitojen kohdalla. Heidän helmaansa kätketty öljyastia ku-vaa elämää Hengessä - siis elämänyhteyttä Jeesuksen kanssa. Hengen opettamina Jeesuksen seuraajat valvovat, että heidän "mielensä kupeet ovat sanan totuudella vyötetyt". He "ahkeroivat oman pelas-tuksensa hyväksi", kuten Paavali asian ilmaisi. Viimeisten päivien har-haopit ja koetukset eivät silloin onnistu kampeamaan heitä pois Herransa odottamisesta. Lopun ajan antikristilliset tuulenpuuskat eivät pysty puhaltamaan heidän lamppujaan sammuksiin. Jeesuksesta on tullut "morsianihmisten" sydämen kaipauksen ja odotuksen keskipis-te. Sulhasen toiveen mukaisesti heille on tärkeätä hoitaa sisäistä Herran temppelin lamppua - mikä tehtävä oli aikoinaan esikuvallisesti uskottu jo ilmestysmajan papille:

Ja Eleasar, pappi Aaronin poika, pitäköön huolen seitsenhaarai-sen lampun öljystä (4 MOOS 4:16).

 

Vastaavasti voisimme nähdä tyhmät morsiusneidot vertauskuvana us-konnollisista mutta uudestisyntymättömistä pakanoista. He tajuavat öljyn puuttumisen merkityksen vasta keskiyön hetkellä sulhasen ilmestyessä. Heidän valintansa liikkua ilman öljyastiaa kuvaa heidän vastaustaan Jumalan pelastuskutsuun. Heidän sydämensä maaperä on kuin tien tai kallion reuna, jonne kylvetty sanan siemen ei ole päässyt juurtumaan (MATT 13:18-21). Jotkut heistä saattavat luottaa muodolliseen kir-kollisuuteensa eli yhteisöllisyyteen, joka ruokkii järjen lamppua, mutta josta puuttuu Hengen öljy eli sisäinen elämä Jeesuksessa. Öljy-säiliön poissaolo kuvaa voimanlähteen, Jeesuksen, poissaoloa elämästä. He ovat teljenneet sydämensä oven Herralta niin kuin tekivät israelilaiset muinoin Herran temppelissä:

He myöskin sulkivat eteisen ovet, sammuttivat lamput, eivät polt-taneet suitsuketta eivätkä uhranneet polttouhreja pyhäkössä Israelin Jumalalle (2 AIK 29:7).

 

Jos hyväksymme varhaisen Israelin käyttämisen esikuvana Jumalan seurakunnasta, on meillä VT:ssa muuan rohkaiseva ennakkotäyttymys heräämisestä ja viime hetkellä tapahtuneesta ”lamppujen kuntoon lait-tamisesta”. Suuressa armossaan Jumala antoi tällaisen mahdollisuuden omalle kansalleen profeetta Elian välityksellä suuren ahdingon aikana. Uskon henkilökohtaisesti, että taivaallinen Lampunvirittäjä rakas-taa yhä myös ”tyhmiä morsiusneitoja”. Hän on valmistamassa sekä Jaakobin jäännöstä että seurakuntaansa Jeesuksen paluuta varten. Tällä sivustolla uskomme (ja rukoilemme), että Jumala lahjoittaa seurakun-tansa keskelle voimallisen uudistumisen ajan, jolloin sammuneet tai sammumassa olevat hengen lamput puhdistetaan ja täytetään Hengen öljyllä. Seurakunta pyhitetään silloin lopullisesti Herraa varten. Saman-aikaisesti Jumalalla on ”piilossa” Elian hengellä varustettuja palvelijoita, jotka nousevat kääntämään myös Jaakobin jäännöksen Herran puoleen ja opastamaan sitä pois "paatumuksen peitteen" alta (ROOM 11:4-5; 2 KOR 3:14-16; ILM 11:3) 1) 

Paatumus on kohdannut osaa Israelista, ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälleSitten koko Israel on pe-lastuva, niin kuin on kirjoitettu: "Siionista on tuleva Pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista. Ja tämä on Minun liittoni heidän kanssaan, kun Minä otan pois heidän syntinsä (ROOM 11:25-27).

 

Elian merkitystä ja esimerkkiä  seurakunnan uudistumisen ja herätyksen välikappaleena pohdimme tarkemmin sivulla C4.2.