C4.13  Viimeinen pasuuna

 

Seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan, ja taivaassa kuului voimak-kaita ääniä, jotka sanoivat: "Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja Hänen Voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja ian-kaikkisesti" (ILM 11:15).

Puhaltakaa sitten soofar-torveen ja huutakaa: "Eläköön kunin-gas Salomo!" Seuratkaa sitten häntä tänne ylös. Hän saa istua minun valtaistuimellani ja hallita minun jälkeeni. Hänet minä olen määrän-nyt Israelin ja Juudan ruhtinaaksi." (1 KUN 1:34-35)

 

Uuden kuninkaan hallintavallan alkaminen ilmoitettiin israelilaisille soo-far-torveen puhaltamalla. Ilmestyskirjan viimeinen pasuuna merkitsee ennen kaikkea Jeesuksen kuninkuutta maan päällä. Kun seitse-männen pasuunan ääni kaikuu taivaassa, eletään maan päällä todella vaikeata aikaa, josta Raamattu käyttää nimitystä suuri ahdistus

Kerrataanpa vielä olosuhteita, joiden keskellä seitsemäs enkeli puhaltaa pasuunaansa. Tehdään se keskivälin ylösoton tulkinnan (sivu C4.8) mu-kaista eskatologiaa käyttäen.

 

1) Ihmisten ajattelu on tullut läpikotaisin antikristillisen arvomaailman voittamaksi (ILM 6:1-2; 2 TIM 3:1-4;          2 TESS 2:3).

2) Ihmiskunta on kulkenut väkivaltaa ja sotaa, hyperinf-laatiota ja kulkutauteja sisältävän synnytystuskien alku-vaiheen  (sinettivitsausten) läpi (ILM 6:3-8; MARK 13:7-8).

3) Antikristus on astunut politiikan näyttämölle ja noussut kymmenen keskeisen valtion (tai talousalueen) muodos-taman liiton johtoon (DAN 8:9,23; ILM 13:1; 17:12-13). 

4) Lähi-Idän kolmen ja puolen vuoden rauhallisemman          ajanjakson jälkeen Pedon joukot ovat marssineet Jeru-salemiin, katkaisseet juutalaisten uhritoimitukset temp-pelissä ja asettaneet Antikristuksen kaiken palvonnan kohteeksi (DAN 8:11,23-25; 9:27; MARK 13:14; 2 TESS 2:4; ILM 13:4,8).                                           

5) Jeesukseen uskova seurakunta on joutunut laajasti      vainottavaksi (MATT 24:9-14; LUUK 21:17-19; ILM 6:      9-11; 12:17).

6) Suuren maanjäristyksen ja poikkeuksellisten taivaan ääri-ilmiöiden takia ihmiset on vallannut pelko. Suuren ahdistuksen aikana monet ovat "huutaneet avuksi Herran nimeä ja pelastuneet" viimeisessä herätyksessä (ILM 6:      12-16; LUUK 21:25-26; APT 2:20-21).

7) Jeesus enkeleineen on koonnut seurakuntansa taivaa-seen keskeltä suurta ahdinkoa (ILM 7:9-17; MATT 24: 29-31; 1 TESS 4:16-17)

8) Antikristuksen hallinto maailmassa kestää 42 kuukautta. Raamatun mukaan hänen totalitarismiinsa ovat kuuluneet mm. totuuden polkeminen, Jumalan nimen pilkkaaminen, Israelin valtaaminen, väkivallalla alistaminen ja ankara taloudellinen valvonta (DAN 7:25; 8:12; 11:36; ILM 13:    5-7,15-17; SAK 14:1-2; LUUK 21:20-22).

9) Jumalan vihan ensimmäinen vaihe, (pasuunavit-saukset 1-6) ovat langenneet maahan poikkeuksellisten luonnonkatastrofien ja massatuhoasein käydyn suursodan muodossa . Tämä Lähi-Idän viimeinen sota on ollut päätös Jumalan sallimalle Jaakobin ahdistukselle: Israelin jään-nös on kääntynyt katumuksessa Messiaansa puoleen (ILM 8:1-9:19; JOOEL 2: 1-11; DAN 7:21; 12:1; HOOS 3:5;      6:1-3; SAK 12:9-10; 13:8-9; ROOM 9:27; 11:25-26).

10) Ylösoton jälkeen pasuunavitsausten aikana jotkut ihmi-set ovat valinneet Jeesuksen Herrakseen Pedon kumar-tamisen sijaan - vaikka se on merkinnyt heille marttyyri-kuolemaa - toisten paatuessa vääryyteen  (ILM 9:20-21;    13: 8-10; 14:12-13; 20:4; 22:11; 2 PIET 3:9-10; 2 TESS 2:9-12).

 

Tällaisessa tilanteessa, Pedon kahdeksannen maailmanvallan viimeisinä kuukausina, kun seurakunta on temmattu pois maan päältä, Israelin kansa on palannut Jumalansa tykö ja kolmasosa Lähi-Idän asukkaista on menettänyt henkensä suursodassa (ILM 9:15,18), kuuluu taivaassa vii-meisen pasuunan ääni. Seitsemänteen pasuunaan puhaltaminen lau-kaisee mullistuksen, joka on vedenpaisumuksen jälkeen ihmiskunnan historian rajuin. Se koskettaa jopa maapallon kuoren fyysisiä rakenteita (ILM 16:20; 2 PIET 3:10; JOB 9:5). Toisille pasuunan ääni merkitsee lopullista pelastusta, toisille Jumalan vihan kohtaamista.

Olemme alle koonneet tapahtumia, jotka käynnistyvät viimeisestä pa-suunasta. Ne seuraavat toisiaan nopeasti, hyvin lyhyen ajanjakson sisäl-lä (ROOM 9:28):

 

 

a)  Ihmiselle annetun ajan päättyminen

 

Sitten minä näin väkevän enkelin, joka tuli alas taivaasta pilveen ver-houtuneena. Hänen päänsä päällä oli sateenkaari, Hänen kasvonsa olivat kuin aurinko ja Hänen jalkansa kuin tulipatsaat. ... Hän vannoi, että enää ei ole oleva aikaa (ILM 10:1,6).

Ja Herra sulki arkin oven Nooan jälkeen. Silloin tuli vedenpaisu-mus maan päälle neljänkymmenen päivän aikana (1 MOOS 7:16-17).

 

Viimeinen pasuuna on lopullinen merkki ihmiselle annetun ajan päät-tymisestä. Ovi pelastumiseen Kristuksen kautta sulkeutuu pysyvästi ja ihmisen rakentama maailma häviää täydellisesti. Tulee tapahtumaan samoin kuin vedenpaisumuksen yhteydessä, että Herra sulkee pelas-tuksen arkin oven ja vuodattaa tuomion sateet ihmiskunnan ylle (1 MOOS 7:13-17; 2 PIET 2:5; MATT 24:37-39).

 

 

b) Jumalan valtakunnan toteutuminen maan päällä

 

Niinä päivinä jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, toteutuu Jumalan salaisuus sen hyvän sanoman mukaanjonka Hän on ilmoittanut palvelijoilleen profee-toille (ILM 10:7).

Seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan, ja taivaassa kuului voimak-kaita ääniä, jotka sanoivat: "Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja Hänen Voidellulleen (ILM 11:15).

 

Profeettojen ennustama "hyvä sanoma" toteutuu: Jumalan valtakunta Kristuksen kuninkuudessa ottaa hallintaansa koko maanpiirin (DAN 2:44; 7:13-14; MIIKA 4:1-3; SAK 14:9; LUUK 1:33; APT 3:21; ILM 11:15-17).

 

 

c) Maan vehnäsadon lopullinen korjaaminen

 

Heti kun sato on kypsä; Hän lähettää sirpin, sillä sadonkorjuun aika on tullut (MARK 4:29).

"Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut ja maan sato on valmistunut." Niin pilven päällä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maan sato leikattiin (ILM 14:15-16).

Tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden: paatumus on kohdannut osaa Israelista, ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle. Sitten koko Israel on pelastuva (ROOM 11:25).

 

Seurakunta on jo koottu talteen (ILM 7:9-10). Nyt on vuorossa maan vehnäsadon toinen korjuuvaihe (ILM 14:16): Israelin kansa erotetaan niistä, jotka jäävät kokemaan Jumalan hehkuvan vihan vuotamisen maan päälle. Kun Raamattu puhuu vanhurskaiden ja jumalatto-mien erottamisesta toisistaan, se tarkoittaa yhtä suurta enkelien suo-rittamaa elonkorjuuta. Tällöin seurakunta leikataan ensin taivaaseen ja Israel sitten kotimaahansa (ROOM 11:25-27; JES 26:20-21) .

 

 

 

d) Isän koti, Kristuksen tuomioistuin ja Karitsan häät

 

Minun Isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa? Vaikka Minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä Minä olen (JOH 14:2-3) 

Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, hyvää tai pahaa (2 KOR 5:10).

Minä kuulin ikään kuin suuren kansanjoukon sanovan voimakkaalla äänellä taivaassa: Halleluja! Valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki Hänen palvelijansa, te, jotka pelkäätte Häntä. sekä pienet että suuret!" Sitten minä kuulin ikään kuin suuren kansanjoukon äänen sanovan: "Halleluja! Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias on ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia Hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet. Hänen morsiamensa on laittautunut valmiiksi, ja hänen annettiin pukeutua puhtaaseen, hohtavaan pellavavaattee-seen." Se vaate on pyhien vanhurskaat teot (ILM 19:1,5-8).

 

Raamattu ei johda harhaan, kun se antaa ilmoituksen suunnasta, jonne seurakunta kuudennen sinetin jälkeen nostetaan lyhyeksi vihan ajak-si. Isän koti on taivaassa, missä on Hänen valtaistuimensa. Taivaassa on Uusi Jerusalem valmistettuna seurakuntaa varten. Taivaassa on myös Kristuksen tuomioistuin, jossa kullekin uskovalle annetaan palkka ja voitonseppele, ja jossa hänen hengellinen rakennuksensa ar-vioidaan (MATT 5:12; 1 KOR 3:12-15; 2 KOR 5:10; 2 TIM 4:8). Pelastetun hääpuku koostuu niistä vanhurskaista teoista, jotka Jumala on hänen tielleen ennalta valmistanut (EFES 2:10). Siellä, Isän kodissa, seurakuntamorsian kohtaa ylkänsä ja pidetään Karitsan häät. (Hää-ateriaa vietetään ilmeisesti 1000-vuotisessa valtakunnassa maan päällä; ILM 19:9; LUUK 14:15; MATT 8:11-12.)

 

 

e) Viinikuurnan polkeminen

 

Niin enkeli heitti sirppinsä alas maahan, korjasi maan viiniköynnösten sadon ja heitti sen Jumalan vihan suureen viinikuurnaan. Viinikuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella (ILM 14:19).

Lähtekööt kansat liikkeelle ja hyökätkööt Joosafatin laaksoon, sillä siellä Minä, Herra, istun tuomitsemassa kaikkia kansoja, joka taholta tulleita. Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa tänne alas, viinikuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuavat ylitse, sillä heidän pahuutensa on suuri. Meluavia joukkoja ratkaisun laaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä ratkaisun laaksossa. Herra ärjyy Sii-onista, antaa äänensä kuulua Jerusalemista. Taivaat ja maa järk-kyvät, mutta Herra on kansansa turva, Israelin lasten varustus (JOOEL 4:11-16).

Herra lähtee liikkeelle ja sotii näitä pakanoita vastaan niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla (SAK 14:3-4).

 

Edellä jo totesimme kuinka Jaakobin suku joutuu kohtaamaan Herran vihan hehkun (SEF 1:4-2:3). Israel kypsyy ja puidaan pasuunavitsausten aikana. Jumalan sallima ahdistus puhdistaa sen Lähi-Idän viimeisen suursodan aikana, jolloin Israelin maa joutuu valloitetuksi Antikristuksen koalition toimesta (ILM 13:7; DAN 7:21; SAK 13:8-14:2). Kun Jaakobin jäännös turvautuu hädässään Jeesukseen lunastajanaan, saapuu Herra itse sotimaan luvatun maan anastaneita sotajoukkoja vastaan. Monissa sananpaikoissa tästä Jeesuksen taistelusta käytetään nimitystä "vii-nikuurnan polkeminen" (ILM 14:19; 19:15; JES 63:2-4). Yllä lainatut sanapaikat kertovat selvästi ajankohdan, jolloin Jeesuksen jalat Kunin-kaana seisovat maan kamaralla.

 

 

f) Jumalan vihan täyttyminen

 

Huomattavassa määrin Raamattu puhuu myös Jumalan vihasta. Hänen pyhyyteensä liittyvä viha kohdistuu kaikkea syntiä, vääryyttä ja epä-jumalanpalvelusta kohtaan. Jumalan pitkämielisyys ja kärsivällisyys antaa ihmiselle aikaa parannuksen tekemiseen; Hänen rakkautensa ja armollisuutensa rajoittaa Hänen vihansa puhkeamista tai siirtää sitä myöhäisemmäksi. Jumalan vihan kasvamisessa täyteen mittaan-sa voimme löytää kolme vaihetta, kun tutkimme sen ilmenemistä Israelin kansan pitkäkestoisen luopumuksen aikana.

 

Herran vihastuminen kansansa puolisydämiseen, epäuskon ja kapi-noinnin sävyttämään vellukseen alkoi jo Mooseksen johtaman erä-maavaelluksen aikana. Sen seurauksena Egyptin orjuudesta pelastettu sukupolvi ei päässyt perille Luvattuun maahan (4 MOOS 32:13; PS 95:11; HEPR 3:7-11,17-19). Tuomarien hallitessa uusi sukupolvi sytytti Herran vihan entistä suurempaan hehkuun, kun se alkoi palvella Luvatun maan ympärillä asuvien kansojen epäjumalia (TUOM 2:11-15,20-23). Jumala otti silloin pois apuansa ja salli Israelin jäädä lähikansojen ryöstelyn ja vihamielisyyden alaiseksi. Koetuksia sallimalla Hän pyrki taivuttelemaan kansaansa luokseen. Kuningasten aikakaudella Jumalan viha Juudaa kohtaan saavutti lopulta huippukohdan, kun kuningas Manasse ryhtyi johdattamaan kansaansa äärimmäiseen pahuu-teen:

Manasse eksytti Juudan ja Jerusalemin asukkaat, niin että he tekivät pahaa enemmän kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israe-lilaisten tieltä (2 AIK 33:9).

Hän pystytti alttareita Baalille, kumarsi ja palveli kaikkea tai-vaan joukkoa ja rakensi alttareita kaikelle taivaan joukolle Herran temppelin esipihoihin. Lisäksi hän pani poikansa kulkemaan tulen läpi (uhrasi lapsensa epäjumalalle), ennusti merkeistä, harjoitti noi-tuutta ja hankki itselleen henkienmanaajia ja selvännäkijöitä. Ma-nasse asetti teettämänsä Aseran kuvan temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja Salomolle: "Tähän temppeliin ja Jerusalemiin Minä asetan nimeni ikiajoiksi." (2 KUN 21:3-7)

Manasse vuodatti myös hyvin paljon viatonta verta, kunnes oli täyttänyt sillä Jerusalemin ääriään myöten. Tämän syntinsä lisäksi hän vietteli myös Juudan tekemään syntiä, sitä, mikä on pahaa Herran silmissä (2 KUN 21:16).

 

Voimme sanoa, että Manassen hallituskauden aikana Jumalan vihan malja täyttyi ääriään myöten. Järkyttävällä katumattomuudella papisto ja kansa yhdessä saastuttivat Herran temppelin, pilkkasi-vat varoittavia profeettoja ja halveksivat Hänen sanaansa. Jumalan vihan puhkeamisen raja ylittyi niin, ettei ankaran tuomion vuotaminen kansan päälle ollut enää vältettävissä (2 AIK 36:14-16; 2 KUN 21:11-12; PS 106:40; 5 MOOS 29:23-27; JER 15:4-6):

 

Herra ei kääntynyt hehkuvasta vihastaan, joka oli syttynyt Juudaa vastaa kaiken sen vuoksi, millä Manasse oli vihastuttanut Hänet. Herra sanoi: "Minä siirrän myös Juudan pois kasvojeni edestä, kuten siirsin Israelin. Minä hylkään Jerusalemin, tämän kaupungin, jonka valitsin, ja temppelin, josta sanoin; Minun nimeni on oleva siellä." (2 KUN 23:26-27)

"Minä pyyhkäisen Jerusalemin, niin kuin vati pyyhitään, se pyy-hitään ja käännetään kumolleen. Minä hylkään perintöosani jään-nöksen ja annan heidät vihollistensa käsiin. He ovat vihastuttaneet Minut siitä päivästä asti, jona heidän isänsä lähtivät Egyptin maasta, tähän päivään saakka." (2 KUN 21:13-15)

 

Varsinkin profeetta Jeremian kirjan kautta saamme aavistuksen siitä, millaista keskinäistä kamppailua pyhä viha syntiä kohtaan ja suuri halu armahtaa kansaansa kävivät viimeiseen asti Kaikkivaltiaan Jumalan sydämessä. Mahdollisuuteen siirtää peruuttamattoman tuomion toimeen-panoa myöhemmäksi vaikutti erityisesti Manassaen pojanpojan Joosian hallituskausi, joka osoittautui kaikessa Herran tahdon mukaiseksi (JER 15:1-6; 36:3,7; 2 AIK 34:24-28). Loppuun saakka Jumala etsi israe-lilaisista kokosydämistä katumista ja otti sen huomioon vanhurskaassa päätöksessään (vrt. 1 MOOS 18:26-32). Läpikotainen paatuminen johti lopulta Jerusalemin tuhoutumiseen ja Juudan kansan lähettämiseen pakkosiirtolaisuuteen (JER 32:26-35). Ei edes se pieni jäännös, joka sai jäädä kotiseudulleen ja näki kaiken hävityksen, halunnut taipua parannukseen Jumalansa edessä (JER 42:10-18; 44:12-27).

 

Israelin historia avartaa ymmärrystämme Jumalan vihan luonteesta. Voimme hyödyntää sitä, kun tutkimme vihan syttymistä pasuunavit-sauksissa. Ensiksi meidän on nähtävä, että ihmiskunnan vuosituhantinen jumalattomuus on kartuttanut jatkuvasti Jumalan vihaa samalla tavalla kuin israelilaisten syntielämä. Rakkaus ja armahtavaisuus luomaansa ihmistä kohtaan "pakotti" Jumalan lähettämään sijaiskärsijän ottamaan vastaan Hänen vihansa ja tuomionsa koko täyteys ihmisen puolesta. Sijaiskärsijän tuli kokea saman kaltainen pois pyyhkiminen (hylkää-minen) Jumalan pyhien kasvojen edestä kuin minkä Israel koki.

Vihansa purkautumiskanavaksi Jumala valitsi syyttömän Poi-kansa Jeesuksen. Tämän tahdon ansiosta on Hänen vihansa kaikkien niiden osalta, jotka laittavat uskonsa Jeesuksen lunastustyöhön, väistynyt lopullisesti ja ikuisesti! 

 

Koska Jumalan vihan malja on jo täysimääräisenä vuotanut Jeesuksen päälle, on Kristuksen seurakunta pelastettu kokemasta sitä. Käytännössä vapautus tapahtuu kuudennen sinetin jälkeen Jeesuksen saapuessa pe-lastamaan omansa kotiin:

Te käännyitte epäjumalista palvelemaan elävää ja todellista Jumalaa ja odottamaan taivaista Hänen Poikaansa, jonka Hän herätti kuol-leista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta (1 TESS 1:9-10). Olkoon kypäränämme pelastuksen toivo. Jumala ei ole mää-rännyt, että osaksemme tulisi viha, vaan että saisimme pelas-tuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut puo-lestamme (1 TESS 5:8-10).

 

Toiseksi Israelin historia opettaa meille sen, että vaikka Herran maljaan kertyy vihaa kansojen (johtajien ja yksilöiden) syntien tähden jatkuvasti, sen täyttyminen ja vuotaminen tuomioina maan päälle tapahtuu vasta sitten, kun mitkään varoituksen sanat ja taivuttelut parannukseen eivät enää auta. Jumalan salliman viimeisen ahdistuksen aikana sinettien ja pasuunoiden vitsaukset kääntävät vielä osan ihmiskunnasta parannuk-seen - ja lopulta myös Israelin jäännöksenkin Messiaansa tykö (APT 2:19-21; ILM 14:6-7;  ROOM 11:25-26; SAK 12:10). Kun kuudennen pasuunan jälkeen käy ilmeiseksi, että eksytys, epäjumalanpalvelu, väki-valta, haureus, jumalanpilkka, antikristillinen arvomaailma ja Pedon kumartaminen on varoituksista huolimatta jähmettänyt ihmiset pysyvästi paatumuksen tilaan, päättyy Jumalan kärsivällinen odotus (ILM 9:20-21; 13:5-18; ROOM 2:5-8; 2 TESS 2:8-12): Hänen vihansa malja saa-vuttaa täyttymispisteen. VT:ssa ennakoitu ja kuudennen sinetin jälkeen ensimmäisen kerran havaittu Jumalan viha on syttynyt täyteen hehkuun seitsemännessä pasuunassa eikä tuomion vuotamista maailman ylle ole enää vältettävissä (ILM 6:17; 11:18; 14:7; PS 75:3,9).

 

Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa (ROOM 1:18).

Seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan, ja taivaassa kuului voimakkaita ääniä, jotka sanoivat: "Kansat ovat vihoissaan, mutta Sinun vihasi hetki on tullut." (ILM 11:18)  Minä näin taivaassa seitsemän enkeliä hallussaan seitsemän viimeistä vitsausta, joissa täyttyy Jumalan viha (ILM 15:1). Yksi neljästä olennosta antoi näille seitsemälle en-kelille seitsemän kultaista maljaa täynnä Jumalan vihaa, Hänen, joka elää aina ja iankaikkisesti (ILM 15:7). Minä kuulin voimakkaan äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan pääl-le." (ILM 16:1)

 

Jumalan laimentamaton viha purkautuu Herran päivänä nopeasti kuin salama. Kun taivaan ukkospilven alareuna on täytyttynyt sähkövara-uksesta, purkautuu sähkö äkkiarvaamatta maahan. Samalla tavalla ennalta aavistamatta saapuu Herran vihan tuomio. Silloin turmio yllättää maailman yhtäkkiä niinkuin synnytyskipu raskaana olevan naisen tai yöllinen varas rauhassa nukkuvan talonomistajan (1 TESS 5:2-3; ILM 6:17; 16:1).

 

Huomaathan kuitenkin, rakas lukijani, että ennen tätä kaikkea Jeesus enkeleineen on suorittanut loppuun maan suuren sadonkorjuun. Raa-matun useat esikuvalliset tapahtumat osoittavat, kuinka Jumalan valitut pelastetaan vähän ennen kuin vihan tuomiot lankeavat syntiin sitoutuneiden ihmisten ylle. Nooan, Lootin ja Israelin kansan pelastuminen olkoot esimerkkeinä, kuinka Herran palvelijat otetaan pois ahdistavien olosuhteiden keskeltä kokemasta Jumalan vihan täyttymistä.

 

Herran vihan ankarat maljatuomiot kestävät vain hetken ja purkautuvat alas maan päälle ilmeisesti muutamassa viikossa (PS 30:6; DAN 12:12). Jumalan vihan täyttyessä seurakunta on jo otettu tai-vaaseen, missä ulkonainen ja sisäinen kipu on lakannut eikä sellaisilla fysiikan suureilla kuin aika, etäisyys ja liikenopeus ole enää merkitystä.

 

 

g) Palkanmaksu

 

ILM 11:18 mukaan seitsemännen pasuunan äänen kuuluminen aloittaa myös ajanjakson, joka sisältää kuolleiden tuomitsemisen sekä pal-kanmaksun Vanhan ja Uuden Liiton pyhille:

 

Seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan ... "On tullut aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja Sinun nimeäsi pelkääville, pienille ja suurilla, ja tuhota ne, jotka tuhoavat maata." (ILM 11:15,18; JES 26:19)

Herra tulee voimallisena, Hänen käsivartensa hallitsee. Katso, Hänen palkkansa on Hänen mukanaan (JES 40:10). Minä tulen pian, ja palkkani on Minun mukanani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan (ILM 22:12).

 

Vaikka pelastus kaikkineen on käsittämätöntä Jumalan armoa ansiot-tomalle syntiselle, nimitetään uskovan iankaikkista perintöä myös pal-kaksi Herralta (KOL 3:24). "Teidän palkkanne on suuri taivaissa", rohkaisi Jeesus opetuslapsiaan, jotka kohtasivat vainoa uskonsa tähden (MATT 5:10-12). Samoin sanoin apostoli Paavali valmistaa lopun ajan ahdistuksessa elävää seurakuntaa odottamaan kärsivällisesti Jeesuksen tuloa:

Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Vielä vähän aikaa, aivan vähän, niin saapuu se, joka on tuleva, eikä Hän viivyttele (HEPR 10:35-37).