TERVETULOA UUDISTUMISEN TIELLE!                                                                                                       

                             

Luonto ympärillämme kurottautuu valoa kohti. Auringon säteily on elollisen luonnon fyysisen kasvun edellytys: Kasvit elävät auringon­valosta, eläimet ja ihmiset taas kasveista. Samalla Auringon lämpö haihduttaa merivettä pilviksi ja sateiksi, jotka kastelevat maanpinnan kasvamiselle otolliseksi.

 

Fyysisen varttumisen ohella ihmiselle on ominaista henkinen kas-vaminen. Ymmärtäminen ja päättely, tietojen ja taitojen oppiminen, tunteet, kyky kokea elämyksiä, taiteellisuus ja luovuus ovat esimerkkejä meille annetuista mahdollisuuksista henkisen uudistumisen harjoittami-seen. Luonnollisesti terveen mielen valo on edellytys kasvamiselle hen-kisesti.

 

Fyysisen ja henkisen kypsymisen lisäksi olemme luodut kantamaan hedelmää myös hengellisesti. Nyt auki oleva sivusto opastaa Sinua pääsemään sisimmän olemuksesi, henkesi, uudistumisen tielle ja ete-nemään siinä. Hengellisen elämän syntyminen ja kehittyminen tarvitsee  myös valoa, mutta oma ymmärryksemme tai tahdonvoimamme eivät voi tuottaa sitä. Valon on tultava ulkopuoleltamme. Hengellisen elämän Aurinko, synnyttäjä ja ylläpitäjä, kaiken valon ja voiman lähde, on Jee-sus, Jumalan Poika. Hän on Jumalan kirkkauden säteily ja maailman valkeus.1) 

 

Jeesus on itse Elämä: Vain Hän kykenee herättämään ihmisen hengen eloon ja säilyttämään sen elävänä!

 

Olet varmasti joskus löytänyt luonnontilaiseen metsään tai lumihankeen painautuneen kape-an polun. Joku on kerran avannut sen, tai-valtanut ensimmäisenä sitä pitkin ja päässyt perille. Muut ovat sitten seuranneet hänen jäl-kiään. Hengellinen kasvaminen, josta tämä sivusto kertoo, etenee samoin kaitaa polkua seuraten. Jeesus on sen meille edeltä kulkijana raivannut jo noin 2000 vuotta sitten. Hän on itse myös portti tuolle polulle.2) Kapeudestaan huolimatta tarkastelumme kohteena oleva hen-gen ja mielen uudistumisen tie on suora, ylöspäin suuntautuva ja jatkuvasti kirkastuva väylä, joka johtaa meidät Jumalan suunnittelemaan elämään Kristuksessa ja lopulta iankaikkiseen pelastukseen.3) 

 

Olet tervetullut etsimään ja löytämään alkupää Elämän tielle ja vaeltamaan sitä pitkin korkeaan päämäärään asti! 

 

Kun kuningas Daavid etsi aikoinaan tietään Jumalan yhteydessä, hän rukoili näin:

"Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi".

Vähän myöhemmin hän sai Jumalalta vastauksen:

"Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vael-taa".4)

 

Tämän suurenmoisen tien Jumala haluaa neuvoa myös meille!